Erik, Boss & Pumba är placerad. Carla är inte aktuell för adoption pga sjukdom.