Villkor för adoption

 

Villkor för adoption

Hela familjen ska vara på det klara med vad det innebär att få en hund och alla ska vara villiga att hjälpa till.

Den som adopterar hunden (står på adoptionskontraktet och har det lagliga ansvaret för hunden) måste vara över 20 år.

Hunden får ej lämnas ensam mer än 4 timmar per dag. Familjer där alla jobbar heltid måste ha tillgång till dagmatte/husse och vi vill kunna kontakta denna.

Den första tiden bör man ha möjlighet att vara hemma med hunden. Hur lång tid det handlar om varierar från hund till hund.

SOS har testat hunden för förekommande parasitsjukdomar men kan inte garantera till 100 % att hunden inte bär på något latent. Skulle hunden testa positivt för sjukdom i Sverige kan SOS Animals Sverige bistå med information och hänvisning till lämplig veterinär.

  • Vi rekommenderar adoptören att uppdatera hundens vaccinationer enligt instruktioner från föreningen. I hundens pass finns även all information samlad.
  • Vi rekommenderar adoptören att hålla hunden försäkrad.
  • Adoptören är skyldig att tillse att hunden registreras hos jordbruksverket.
  • SOS Animals Sverige vill längre fram ha möjlighet att besöka hunden i dess nya hem.
  • SOS Animals Sverige vill ta del av hundens liv i Sverige. Adoptören måste vara villig att hjälpa till med att uppdatera föreningen regelbundet. Vi har en facebook-grupp som heter: Vi som har hund från SOS Animals där man gärna får vara med och uppdatera om hundens nya liv i Sverige,
  • Om adoptören av någon anledning måste omplacera hunden kan SOS Animals Sverige hjälpa till. Vi kan bistå med annonsering på vår hemsida och sociala medier (då överlåtelsen sker direkt mellan det gamla och det nya hemmet). Om du sköter omplaceringen själv vill vi att du meddelar SOS Animals Sverige det nya hemmets kontaktuppgifter.