Avgiften

Att adoptera en hund från SOS kostar 6.900:- och i detta ingår följande:

 • vaccination mot
  • valpsjuka
  • parvo
  • kennelhosta
  • rabies
 • blodtest mot
  • leishmania infantum
  • hjärtmask
  • ehrlichia canis
  • borrelia samt
  • anaplasmosis
 • avmaskning
 • hälsokontroll
 • EU-pass
 • id-märkning med mikrochip
 • kastrering
 • flygresa/landtransport
 • skydd mot parasiter under vistelsen på SOS (Scalibor-halsband, Front-Line-droppar)

Priset man betalar för hunden inkluderar alltså inte löpande kostnader som mat, bensin, telefon, driftskostnader för hundgården m.m. För detta är SOS helt beroende av donationer.

Möjlighet finns att få hunden höftledsröntgad, men då får familjen själv stå för kostnaden. Vi har alltså inte möjlighet att göra detta på alla hundar, utan endast efter önskemål.

Även andra sjukdomar och parasiter än ovan angivna förekommer i länderna runt Medelhavet varför vi vill göra alla uppmärksamma på att man inte kan lämna fullständiga garantier för att hundarna som kommer till Sverige är 100 % friska.

SOS Animals i Spanien har ingen ekonomisk möjlighet att testa hundarna för alla sjukdomar som florerar, utan har valt att använda de resurser som finns till att testa för de sjukdomar som är vanligast förekommande.

Vi vill inte nämna detta i syfte att avskräcka eventuella adoptörer men vi vill informera om en del av de sjukdomar som kan förekomma samt hur dessa kan behandlas, vissa är dock kroniska. Ju tidigare man upptäcker att hunden bär på en smitta desto bättre blir resultatet vid behandling.

Du kan läsa mer om detta under sjukdomsinformation.