Boston och Chaky är placerade. George åter aktuell för placering. Colina är placerad i Spanien