6 April 2022

Dalio är en av fyra valpar som sos räddade med sin mamma tidigare i år. Deras mamma Mamacita bodde ihop med några andra hundar som bodde på en tomt en bit ifrån sos gård. Ägaren till tomten hade det bara som semesterhus så det var inte ofta de var där. Hundarna fick mat när grannarna kastade in lite till dem. Mamacita hade hittat ett hål i stängslet och brukade ofta ta sig ut för att sitta vid vägen och titta. En dag hittade en granne henne utslagen längst med vägen och hon togs då till vår gård där man kunde se att hon nyligen fött valpar. Man tog då tillbaks henne till tomten för att se om hon visade vart valparna var och det gjorde hon. När valparna kom till oss var dem 5 veckor gamla och idag är dem 12 veckor och har nu fått pass och börjat på alla vaccinationer som behövs.

Valparna är självsäkra, lekfulla och tillgivna. Från dag ett har valparna fått mycket uppmärksamhet av volontärerna på gården, så de är vana vid människor. De har även bott med sin mamma fram till nyligen då hon har fått flytta till ett fosterhem för att komma ifrån kennellivet. Mamman är en pointer men vi vet inte vem valparnas pappa är och därmed inte vad de är för raser i valparna.

Valparna Lottie, Lea & Dalio söker nu hem då deras syster Lydia (nu Vilja) redan är adopterad av en volontär på gården.

Dalio är resklar i början av Juni!

 

OBS! Att tänka på innan ni skickar intresseanmälan:

Familjer som väljer att adoptera en hund från hundgård måste vara beredd på att den information som vi får från hundgården är hur de upplever hunden. En flytt kan ha inverkan på hunden, vilket kan göra att man kanske inte tycker att den information man fått stämmer in. Man måste vara beredd på detta, och också vara villig att jobba med sin nya familjemedlem för att få det som eventuellt inte fungerar direkt ska göra det på sikt.