Fido är bokad! Gaspar tas bort från hemsidan, återkommer eventuellt senare om omplacering fortfarande är aktuell då….

Läs mer…

Yama har tyvärr konstaterats med leishmania, så hon är ej aktuell för placering i Sverige. Logan är bokad. Ny hund: Twiggy…

Läs mer…