Från och med 1 Januari 2024 kommer medlemsavgiften att ligga på 200kr istället för 150kr.