Chencho är inte aktuell för adoption pga sjukdom. Luis är placerad!