Bruno Bod, Goma, Tory och Randalf är placerade. Rayo är placerad i Tyskland. Ny stor hund: Melody