Suso har blivit placerad i Spanien. Tosco kommer inte placerad i Sverige på grund av stora rädslor.