7 September 2023

Sarni hittades ensam på en åker, fastbunden i ett träd utan varken mat eller vatten. Man visste inte om hon bodde så och att någon kom och gav henne mat och vatten med dagars mellanrum eller om någon övergett henne där. När hon hittades så togs hon direkt till Malaga hundgård som vi samarbetar med och det är där hon befinner sig nu. Vi har valt att hjälpa till att hitta ett hem åt denna fina tjej!

Volontärerna beskriver henne som en väldigt glad, lekfull och tillgiven tjej. Hon kommer bra överens med de hundar hon fått träffa, stora som små och tikar som hanar! Att dela med sig av leksaker har inte varit några problem. Sarni är väldigt sällskaplig av sig med både människor och hundar. Sarni beskrivs en medelaktiv tjej!

Vi tror att Sarni hade passat i de flesta familjeförhållanden där hon får hänga med på långa mysiga promenader!

OBS! Att tänka på innan ni skickar intresseanmälan:

Familjer som väljer att adoptera en hund från hundgård måste vara beredd på att den information som vi får från hundgården är hur de upplever hunden. En flytt kan ha inverkan på hunden, vilket kan göra att man kanske inte tycker att den information man fått stämmer in. Man måste vara beredd på detta, och också vara villig att jobba med sin nya familjemedlem för att få det som eventuellt inte fungerar direkt ska göra det på sikt.