klar 7

Möten och stadgar

Styrelsen sammanträder regelbundet och har då möjlighet att diskutera de synpunkter som föreningens medlemmar och andra inkommer med. Maila dina frågor eller synpunkter till styrelsen@sos-animals.se så tas det upp på närmsta möte. Styrelsen återkommer så snabbt som möjligt med svar.
 
Från och med 2009 kan man nominera lämpliga personer till SOS Animals Sveriges styrelse under hela året. Kontakta valberedningen på valberedning@sos-animals.se för mer information.
 
SOS Animals Sveriges styrelse för 2015
 
Nina Ihrner, ordförande
Jeanette Sjöblom, ledamot / kassör
Malin Cidh, ledamot
Anna Salmi, ledamot
Disa Edgren, ledamot
Linnea Westin, suppleant
Kathy Payne, suppleant
 
Om du vill komma i kontakt med någon av oss finns vi på mail enligt mallen förnamn.efternamn@sos-animals.se det går också bra att maila direkt till styrelsen@sos-animals.se. Det är också hit du vänder dig om du vill ta del av protokoll från årsmöten eller andra handlingar.
...........................................................................................................................................................................
För att läsa SOS Animals Sveriges stadgar, klicka på dokumentet nedan. Stadgarna är i PDF-format.
 

...........................................................................................................................................................................