Toppbild13

Så används ditt bidrag!

SOS Animals är helt beroende av gåvor och medlemsavgifter, vi får alltså inga statliga bidrag. SOS Animals verksamhet är helt volontär, vilket betyder att ingen som arbetar aktivt inom föreningens styrelse eller organisation uppbär någon form av ersättning. Ditt bidrag går alltså oavkortat direkt till att täcka de kostnader vi har för de djur som innefattas av vårt arbete. Dessa kostnader kan vara: veterinärkostnader, vaccinationer, medicin, foder, vatten, frakt, flyg, kennelbyggnationer och informationsmaterial etc. I vissa fall har styrelsen rätt att efter ett enklare upphandlingsförfarande ersätta extern kompetens för visst arbete. Sådan kompetens kan vara jurist eller dylikt.

separator

Välkommen att bli medlem i SOS Animals Sverige!

Förutom kostnaden på 150:- per år för att vara medlem krävs inget aktivt engagemang då
medlemskapet i sig visar ditt stöd för arbetet som SOS utför och de värderingar SOS står för

För att bli medlem:

Sätt in 150:- på plusgirokonto 183341-7 eller swisha till 1233196557
Skriv för- och efternamn, adress och mailadress som meddelande i betalningen..
 
Tack för ditt stöd!