Toppbild12

Om SOS verksamhet i Spanien

SOSutsikt
 
soskennelSOS Animals (Spay Our Strays) grundades1997 av Tony Byford och Kim Halliwell. Tillsammans köpte de marken där SOS låg fram till 2010. Kim Halliwell fick lämna den spanska organisationen 2008 och i januari 2010 flyttade SOS hela hundgården till Churriana i närheten av Torremolinos där verksamheten bedrevs fram till hösten 2011.  För tillfället är SOS uppdelat på två olika gårdar, SOS 1 och SOS 2. Volontärerna bor med en del av hundarna på SOS 1 och åker varje dag till SOS 2 för att ta hand om de hundar som bor där. Båda dessa gårdar ligger i närheten av staden Coin utanför Malaga.
 
SOS Animals mål är att minska oönskade hundars lidande och antalet hemlösa hundar. En viktig del i arbetet är genomförandet av olika kastreringsprojekt. Också undervisning och information om fördelarna med kastrering för att kontrollera antalet djur är viktig. Hundgården tar emot övergivna hundar och ser till deras behov. Endast djur som inte kan behandlas veterinärt eller visar tecken på aggression avlivas och då enbart på veterinärs inrådan.

SOSkennelbildEnligt spansk lag måste hundar utrustas med mikrochip samt hållas kopplade på allmän plats. Detta betyder att en hund som är kastrerad och chipmärkt inte kan återvända till gatan igen utan måste placeras i ett hem eller på hundgården. Den lokala uppsamlingsplatsen för hundar behåller till skillnad från SOS bara hundarna i fem till sju dagar. Det är den tiden allmänheten har på sig att hitta sin bortsprungna hund eller nya ägare kan adoptera en hund. Alla hundar som inte hämtas eller adopteras inom dessa dagar avlivas. SOS Animals däremot avlivar som sagt inte friska hundar.

 

När en hund lämnas till SOS kontrolleras för det första om den har mikrochip, är det en bortsprungen hund med chip kan den lämnas tillbaka till sin ägare. Om hunden inte har ett mikrochip avmaskas och avlusas den direkt. Om ingen gör anspråk på hunden inom tio dagar vaccineras den, får mikrochip och i sinom tid, kastreras. Hunden genomgår även en veterinärundersökning med kontroll av blodvärden och inre organ. Den testas för förekommande parasitsjukdomar och om alla tester är negativa får den ett Scaliborhalsband som skydd mot parasiter. Direkt efter de tio dagarna påbörjas omplaceringen av hunden och informationen om varje enskild hund läggs ut på nätet. Omhändertagandet av en hund är alltid en omfattande och kostsam process men också framgångsrik då hundarna oftast hittar nya hem antingen i Spanien eller i andra delar av Europa. För att en hund ska nå den svenska hemsidan och bli tillgänglig för placering i Sverige krävs ytterligare tester, hunden måste även först testa negativt för leishmania. SOS Animals har placerat hundar i Sverige sedan oktober 1997.

 

SOStrippel

 

Om du gärna vill hjälpa en hund på SOS men av olika anledningar inte kan adoptera en, finns möjligheten att bli hundfadder. Hundar som av olika anledningar inte kan placeras i Sverige innebär också en omkostnad för hundgården. Att sponsra en fadderhunds liv på gården kostar 400:- per år, mer om hur det går till kan du läsa här.

 

SOSfadderhundar

 

....................................................................................................................................................................................................

SOS styrelse i Spanien
Sandy  Tash              Ordförande
Tony Byford               Sekreterare
Therese Rantzow     Ledamot
Gill Lilley                      Ledamot
Gerry Tash                  Ledamot
 

StyrelsenSpanien

Presentation av medarbetarna
Sandy sköter all korrespondens på internet och skickar tackbrev till dem som ger gåvor. Hon ordnar olika engagemang för att samla in pengar och hjälper till på gården när det krisar.
 
Tony är ansvarig för SOS Animals organisation i Spanien. Han är en mångsysslare och sköter allt från kontakter med myndigheterna till att städa kennlar. Han är en av dem som startade organisationen för över 10 år sedan.
 
Therese är en riktig mångsysslare och gör allt fran att städa kennlar till att förbereda hundarna till Sverige. Therese är länken mellan Sverige och Spanien när det gäller bokningar av hundar.
 
Gill började arbeta på SOS hundgård för två år sedan. Hon håller reda på alla hundar som finns på gården och hon kan allt om dem. Hon lär även upp alla dogwalkers.
 

Gerry hjälper till att hämta volontärer när det behövs och finns till hands när det krisar.