Villkor för jourhem

Villkoren i avtalet för att vara jourhem är att:

 • Låta SOS besöka hunden i jourhemmet för att kontrollera dess välfärd och kunna ge eventuella nödvändiga råd. Om SOS bedömer att hunden inte behandlas väl har SOS rätt att återta hunden.
 • Hunden får ej lämnas ensam mer än ca 4 timmar/dag.
 • Ej placera eller avliva hunden utan godkännande från SOS. Ej heller uppsöka veterinär utan SOS godkännande, annat än akut.
 • Stå för omvårdnad och matkostnad under vistelsen i jourhemmet samt stå för kostnaden vid hundens hämtning.
 • Uppdatera SOS gällande hundens tillstånd och utveckling, samt bistå SOS med ny information och bilder till hemsida.
 • Behålla hunden tills dess den får ett permanent hem eller kan flyttas till annat jourhem i SOS regi.
 • Stannar hunden i jourhemmet skall full adoptionskostnad betalas, dvs 6 900 kr.

SOS kommer att/försäkrar att:

 • Hunden är testad mot sjukdomar och godkänd av SOS för placering i Sverige.
 • Stå för försäkring.
 • Aktivt arbeta för att hunden skall få ett varaktigt hem.
 • Hålla regelbunden kontakt med fosterhemmet.

Läs igenom villkoren ovan noga innan du anmäler intresse för att vara jourhem!

Till intresseanmälan jourhem