Få hem Din nya vän

När hunden blir bokad och bokningsavgiften (2000 kr) är betald markeras detta på hemsidan. Därefter görs testerna och resan för hunden planeras in. Resterande summa (2900 kr) skall betalas innan hunden kommer till något av SOS Animals konton. Då vi nu även har swish kan betalning ske på flygplatsen då hunden kommer. Hundarna eskorteras av våra volontärer vilket innebär att tidpunkt och plats är beroende av deras resor. När hunden kommer möts man upp av en kontaktperson, då skrivs också adoptionsavtalen. Vid en eventuell avbokning av hunden återfås inte bokningsavgiften. (Skulle hundens tester visa på sjukdom betalas självklart beloppet tillbaka.)