Cloe, Mara, Marilyn & Principe är placerade. Gus är i fosterhem i Uppsala. Cartojal är bokad! Camacho är placerad i Spanien!