Pirata, Rolo och Olivia är placerade, Ny senior: Jazz. Maya och Puzzle är bokade