Mimmi är placerad. Flautin är inte längre aktuell för adoption pga leishmania