Toppbild

SOS Animals Sverige tackar!

SOS tackarMånga är de enskilda personer, medlemmar, organisationer och företag som under åren bidragit med pengar, kunskap, volontärt arbete och tid för hundarnas skull. SOS Animals Sverige vill rikta ett stort tack till alla som givit sitt stöd – utan er skulle vi aldrig kunna göra det vi gör och vi ser er alla som våra samarbetspartners i kampen för att alla hundar ska ha ett bra liv. Vi hoppas på fortsatt stöd från alla er som tycker att alla hundar har rätt till ett värdigt liv fyllt av omsorg, trygghet, närhet och kärlek.

Vårt största tack till alla de underbara människor som har adopterat hundar och öppnat sina hem för nya familjemedlemmar. Vi är otroligt tacksamma för att ni finns och ger hundarna allt det som de förtjänar.

..................................................................................................................................................................................................................

Vi vill rikta ett extra stort tack till:

Alla volontärer som under åren har rest ner till hundgården och med stor omtanke om hundarna bidragit med tid, svett, tårar och kärlek till de hundar som ännu inte fått ett hem.

Alla som under åren har gjort ett enormt arbete för den svenska föreningen – styrelsemedlemmar och andra – som bidragit med mycket av sin tid och sina pengar för att hundarna ska få nya varaktiga hem, dragit in pengar och för att föreningen skall behålla sitt goda rykte.

Alla medarbetare på hundgården i Spanien som skänker mycket av sin tid och sina pengar för att hundarna på hundgården ska ha det bra.

Tatueringsstudion Le Petit Tatu, för tatueringskampanjen ”Tatuera dig för djuren”, som pågick inför julen 2010. Kampanjen inbringade 13.200:- till arbetet. Tack också till alla som prydde sina kroppar med hyllningstatueringar till hundarna.

Företaget Pink Dog, som skänker 5% av sin vinst till SOS Animals.

Julia och företaget Liten Tass, som skänker 20:- per inkommen order kring jul till SOS Animals, genom kampanjen Devoted to dogs. Julen 2010 gav detta ca 1200:-

Företaget Balancia-Midania, för en stor donation av hygienartiklar som SOS får sälja för egen vinst.

Sofia för sin stora julklappsdonation 2010.

Maja, för sin donation i hunden Rickis namn till veterinärkostnader.

Susanne från Domsjö för sin gåva på 2.000:-

Volontärerna Ulrica, David, Maria och Sagah som var på SOS i februari 2011 för deras gåva på ca 2.500:-

Ewa Lyhagen som vänligt nog bad sina nära och kära att ge donationer till SOS i stället för presenter i samband med sin 60-årsdag . Det gav totalt 5000:-!

Hunden Meekas familj, för deras många och stora donationer. 

Emma Gustafson, som till förmån för SOS auktionerade ut hundsaker genom ett event på Facebook hösten 2011. Det gav drygt 1400:- och det som inte såldes donerades till hundgården i Spanien.

Alla som har varit och är faddrar till de hundar i Spanien som av olika anledningar inte kan få ett hem i Sverige. Från sommaren 2011 skrivs alla faddrars namn inne på de olika fadderhundarnas sidor.

..................................................................................................................................................................................................................

Insamlingar

Genom åren har många insamlingar gjorts, till olika ändamål. Ibland har insamlingarna satts igång av SOS Animals Sverige, men ofta är det enskilda medlemmar och andra som tar initiativ till olika insamlingsprojekt. Från och med 2011 kommer resultaten att presenteras på denna sida. Tack till alla som deltar med bidrag!

...............................................................Koppelbild

Insamling till koppelinköp

I januari 2011 enomfördes en insamling för att köpa koppel till hundgården i Spanien. Det blev väldigt lyckat och det samlades ihop 3000 kr, vilket resulterade i 90 riktigt bra koppel!

Stort tack till alla som bidrog!

...............................................................

Insamling till parasitskyddHalsbandsinsamling

Våren 2011 genomfördes en insamling som syftade till att dra in pengar till fästing- och parasitskydd. Parasiter, mygg och färstingar med mera utgör stora risker för hundarna i och med smittspridning och sjukdomar så som borrelia, erlichia och leishmania. Den allvarligaste av dessa sjukdomar är leishmania, en parasit som förs över via sandmyggan till hundarna. Denna parasit lever för alltid i hunden, men kan vara mer eller mindre aktiv. Om en hund testar positivt för leishmania kan den inte omplaceras av SOS Animals Sverige, utan får kanske leva resten av livet på gården. Scaliborhalsband eller Frontlinedroppar förhindrar att myggan biter hunden och därmed kan inte parasiten spridas.

Förhoppningen var att kunna samla in tillräckligt med pengar så att alla hundar på gården skulle kunna få var sitt halsband. Totalt gav insamlingen 4 620 kronor, vilket var ett stort bidrag till detta mål.

Stort tack till alla som deltog i insamlingen!

Halsbandsinsamling2

...............................................................