Untitled2

Prishöjning

Nytt pris på våra hundar från 1 juli 2019

Priset för våra hundar har under många är varit detsamma, 4.900:-. Pga prishöjningar på bl.a kostnaden för att flyga hem våra hundar och för att få burarna tillbaka till Spanien så kommer vi behöva höja priset, enbart den kostnaden är ca 1.100:-/hund. Det nya priset blir från och med 1 juli 5.500:-, bokningsavgiften kommer fortsatt vara 2.000:-. Vi hoppas alla har förståelse för detta.