Toppbild13

SOS Animals styrelse 2018

SOS Animals styrelse 2018

Ordförande: Nina Ihrner (omval 2 år)

Ledamot/Kassör: Jeanette Sjöblom (omval 2 år)

Ledamöter: Malin Hanning, Madelene Karlsson, ett år kvar.

Björn Hedenström, nyval 2 år

Suppleanter: Linnea Brolin, Sofia Sundström, omval