Toppbild13

SOS Animals styrelse 2017

Ordförande: Nina Ihrner

Ledamot/Kassör: Jeanette Sjöblom

Ledamöter: Malin Cidh, Malin Hanning, Madelene Karlsson

Suppleanter: Linnea Brolin, Sofia Sundström