topphundar-bilder

Nu kan ni beställa vår fina kalender

Kalendern kostar 100:-/st, porto tillkommer med 40:- om ni beställer en kalender. För fler kalendrar blir portot 60:-.

Beställ genom att sätta in beloppet på vårt plusgiro 183341-7 och ange namn och adress. Det går också att beställa genom att betala till vårt swishnummer 1233196557, viktigt att ni inte glömmer ange vem ni är och adress.

Kalendern kommer skickas ut inom tre veckor efter beställning.