Toppbild5

Kallelse till årsmöte

Härmed kallar SOS Animals Sverige till årsmöte lördagen den 16::e februari klockan 14.00 på Österås gård, Munsö. Föreningens medlemmar kan nominera sig själva eller andra till SOS Animals Sveriges styrelse. Den som nomineras ska vara tillfrågad och ha accepterat. Nomineringarna mejlas till valberedning@sos-animals.se senast den 9:e februari. Om ni vill lämna in en motion om något ni vill skall tas upp vill vi ha denna senast den 9 februari, till adressen styrelsen@sos-animals.se

 

Anmäl gärna i förväg om du tänker delta så att vi kan förbereda med fika. Anmälan sker till jeanette.sjoblom@sos-animals.se

Välkomna!